Название книги: E. T. A. Hoffmann's Ausgew??hlte Schriften Bd. 8


Автор: Эрнст Гофман


Примечание: Избранные сочинения Э. Т. А. Гофмана.
Полный вариант заголовка: "E. T. A. Hoffmann's Ausgew??hlte Schriften. Bd. 8 : Lebens-Ansichten des Katers Murr : nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zuf??lligen Makulaturbl??ttern : 2 Theile/ hrsg. von E.T.A. Hoffmann".Ссылки на интернет-магазины: